ISO 9001:2015

Начална страница »  Стандарти »  ISO 9001:2015 Размер на текста Отметка Принтирай

Международният стандарт ISO 9001:2015 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефикасна Система за управление на качеството (СУК) в организации, независимо от техния предмет на дейност. Тази система обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до управлението на качеството в компанията.

Стандартът ISO 9001:2015 представлява набор от изисквания за регламентиране на правила, които управляват дейността на организацията в аспекта качество. Целта е в обхвата на системата за управление на качеството да бъдат включени всички дейности, които гарантират съществуването на организацията и удовлетворението на нейните клиенти и да се предприемат действия за овладяване на рисковете и възможностите.