ISO 39001:2012

Начална страница »  Стандарти »  ISO 39001:2012 Размер на текста Отметка Принтирай

Този международен стандарт определя изискванията към системата за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП), като дава възможност на съответната организация, можеща да влияе на системата за движение по пътищата, да намали сериозните инциденти при пътнотранспортните произшествия.

За кого е подходящ стандартът?

Изискванията на стандарта са приложими за всички организации, чийто предмет на дейност е свързан с пътната мрежа, включително и тези, които:

  • използват пътната мрежа (превозвачи, куриери, организации със собствен автопарк за превоз на пътници и товари, или чиято дейност изисква служителите да осъществяват пътувания)
  • планират, изграждат или поддържат пътната инфраструктура (проектантски организации; пътно-строителни фирми; фирми, поддържащи транспортната инфраструктура: пътища,  мостове, тунели, железопътни съоръжения, пътни знаци и маркировка, светофари, камери за наблюдение; общини и др.)
  • оказват въздействие върху активното ползване на пътната мрежа (институции генериращи трафик, като учебни заведения, търговски центрове, културни и спортни комплекси и др.)