ISO 22000

Начална страница »  Стандарти »  ISO 22000 Размер на текста Отметка Принтирай

ISO 22000:2005 е международен стандарт, който определя изискванията към система за управление на безопасността на храните.

Изискванията на стандарта са общоприложими и се отнасят за всички организации от хранителната верига, независимо от големината им и сложността на протичащите процеси.

ISO 22000:2005 съдържа седемте основни принципа на HACCP и всички елементи на система за управление, разработена спрямо изискванията на ISO 9001:2008.