ISO 14001:2015

Начална страница »  Стандарти »  ISO 14001:2015 Размер на текста Отметка Принтирай

ISO 14001:2015 е международен стандарт, който съдържа изискванията към системите за управление на околната среда (СУОС). Тази система позволява на всяка организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху околната среда.

Разработването на система за управление по околна среда се основава на ISO 14001:2015 и приложимите за дейността нормативни и други изисквания.

Внедряването на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015 спомага за устойчивото развитие на бизнеса, въз основа на:

  1. Определяне на аспектите на околната среда, върху която организацията оказва въздействия
  2. Определяне на действия за овладяване на рисковете и възможностите
  3. Въвеждане на регламент за действие в извънредни ситуации
  4. Познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на екологията
  5. Нарастване на доверието на клиентите на организацията