BS OHSAS 18001

Начална страница »  Стандарти »  BS OHSAS 18001 Размер на текста Отметка Принтирай

BS OHSAS 18001:2007 е британски стандарт, който съдържа изисквания към системи за управление на здравето и безопасността при работа - СУЗБР.

Наличието на внедрена и поддържана система за управление на здраве и безопасност при работа позволява на организацията да идентифицира опасностите и да контролира/елиминира рисковете за безопасността и здравето на служителите.

Следните ключови области са адресирани в BS OHSAS 18001:2007:

  1. Планиране и идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска
  2. Програма за управление на безопасността
  3. Структура и отговорност
  4. Обучение, осъзнаване и компетентност
  5. Консултации и комуникация
  6. Оперативен контрол
  7. Аварийна готовност и реагиране