ISO 45001:2018

Начална страница »  Стандарти »  ISO 45001:2018 Размер на текста Отметка Принтирай

BS OHSAS 18001:2007 е заменен от ISO 45001:2018.

 Наличието на внедрена и поддържана система за управление на здраве и безопасност при работа позволява на организацията да идентифицира опасностите и да контролира/елиминира рисковете за безопасността и здравето на служителите.

Следните ключови области са адресирани в ISO 45001:2018:

  1. Разбиране на организацията и нейния контекст
  2. Планиране и идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска и действия за овладяване на рисковете и възможностите
  3. Програма за управление на безопасността
  4. Структура и отговорност
  5. Обучение, осъзнаване и компетентност
  6. Консултации и участие на работниците
  7. Оперативен контрол
  8. Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране