Обучение

Начална страница »  Услуги »  Обучение Размер на текста Отметка Принтирай

Предлаганите обучения имат за цел да запознаят обучаемите с изискванията на съответния стандарт; изискванията към одиторите съгласно стандарт ISO 19011:2018 и да развият умения за провеждане на одит чрез практически занимания.

Практика е всяко обучение да завършва с тест, който дава обективна оценка за постигнатите знания и за ефикасността от обучението. За успешно преминато обучение се издава персонален сертификат с уникална идентификация.

Обучението може да бъде както групово, така и индивидуално.

За групово обучение се набират оптимален брой участници.

При желание от страна на дадена организация, обучение се провежда и на територията на фирмата при индивидуално договаряне на удобно време, тематика и брой служители, които ще вземат участие в обучението.