Консултации

Начална страница »  Услуги »  Консултации Размер на текста Отметка Принтирай

„ЕМЕСТ” ООД има разработена методика за оказване на консултантска помощ на организациите при разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018, ISO 39001:2012, ISO 50001:2018,HACCP система и др.

Нашата методика включва:

 • определяне на обхвата на системата за управление;
 • предварителна оценка на степента на готовност на организацията за внедряване на система за управление;
 • идентифициране на процесите, протичащи в организацията и уточняване на организационната структура;
 • определяне на необходимите ресурси за внедряване и поддържане на системата;
 • определяне на структурата на документацията на системата;
 • определяне на политиката и целите;
 • определяне на вътрешните и външни обстоятелства, които са от значение за  крайна цел и стратегическата насоченост;
 • определяне на рисковете и възможностите;
 • определяне на отговорностите и пълномощията на персонала при разработване, поддържане и подобряване на системата;
 • разработване на документите на системата съвместно с отговорните лица от страна на организацията;
 • внедряване на системата и оказване на помощ при обучение на персонала на организацията по изискванията на внедрената система за управление;
 • оказване на помощ при извършване на вътрешните одити/извършване на вътрешни одити;
 • оказване на помощ за подготовка на прегледа от ръководството;
 • оказване на помощ при избор на сертифициращ орган;
 • оказване на помощ при подготовка за сертификация и присъствие на сертификационния одит по желание на ортанизацията.

Нашата методика отчита структурата и големината на организацията, специфичните процеси, квалификацията на персонала, изградените положителни практики и др., което ще направи Вашата система за управление уникална.