Новини

Начална страница »  Новини Размер на текста Отметка Принтирай

КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО ISO 9001:2015 - АПРИЛ 2016

23.03.2016, 16:40

Втората половина на април 2016 г.

       ще се проведе курс за вътрешни одитори съгласно изискванията на ISO 9001:2015

 

Цена: 240 лв. (сумата не подлежи на облагане с ДДС)

При записване на втори участник от една фирма - 10% отстъпка

При записване на трети участник от една фирма - 15 % отстъпка

Място на провеждане: София

Продължителност: два дни


Заявка

Специализиран семинар

09.01.2012, 15:41

На 19 и 20 януари 2012 г. в гр. Плевен, Българският институт за стандартизация ще проведе специализиран семинар на тема: "Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги - европейско законодателство и стандарти". Семинарът се организира в изпълнение на проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България", финансиран от ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г."

Модератор на събитието ще бъде ст. н. с. инж. Иван Шишков, председател на УС на софийска енергийна агенция "Софена". Лектори в двудневната среща ще бъдат изявени специалисти в тази област - доц. д-р инж. Мария Кънева, председател на БИС/79 "Електроенергетика", инж. Кольо Колев, инж. Здравко Георгиев, ст. н. с. д-р инж. Димитър Баве, инж. Екатерина Танева-Папен, инж. Светослав Станчев, доц. д-р Илия Илиев, Димитър Дуков, инж. Велизар Киряков.

Място на провеждане: гр. Плевен, хотел "Балкан".

Участието в семинара е безолатно.
По време на семинара участниците могат да закупят с 30% намаление международни стандарти по темата.

Програмата и регистрационната карта могат да бъдат изтеглени от страницата на БИС: http://www.bds-bg.org/pages/?button_id=82&text_id=169

Стартира програма "Развитие на човешките ресурси" - прцедура Безопасен труд"

12.11.2011, 15:44

Целта на настоящата схема е подобряване на условията на труд в предприятията, като това ще допринесе за адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането на труда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 70 000 000 лева. Ръзмерът на безвъзмездната финансова помощ по проектно приложение трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева
Важно е да се знае, че за кандидати малки и средни предприятия - не се изисква особено участие (съфинансиране) от страна на кандидата. За кандидати големи предприятия - съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора.
Финансирани дейности по програмата:
  • анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея - задължителна дейност
  • модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свъразни с подобряване условията на труд
  • закупуване на предпазни средства и специално работно облекло
  • разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии
  • обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии
Краен срок за подаване на проектно предложение 21.12.2011 г. до 16:30 часа. В срок до 31.10.2013 г. бенефициентите следва да приключат проектните дейности и до два месеца след този краен срок да представят финални отчети за окончателното изплащане на средствата.
Консултантска къща "ЕМЕСТ" може да Ви предложи пълно съдействие при:
  • привеждане на условията на труд в съответствие с нормативните изисквания
  • изграждане на системи за управление на дейностите по безопасност и здраве във връзка с въвеждане на ново работно облекло и технологии

КУРС ЗА МЕНИДЖЪРИ ПО КАЧЕСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ISO 9001:2008

18.05.2011, 23:25

От 07 до 08 юни 2011 г.

  ще се проведе курс за мениджъри по качеството в съответствие с ISO 9001:2008

Този курс е разработен съгласно изискванията на ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания."
Целта на курса е да запознае участниците с изискванията за внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството, както и създаване на записи, предоставящи доказателство за извършени дейсности или съдържащи данни за получени резултати.
Практическите упражнения и тестове са неотменна част от курса и допринасят за по-доброто усвояване на материала. Уменията, придобити по време на курса, могат да се използват при изпълнение на задълженията по поддържане и подобряване на системата за управление на качеството. Курсът завършва със писмен изпит и успешно представилите се участници получават сертификат.
   

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН

Начало   Край           Заглавие

9:00        9:30       Запознаване на участниците с целитe на курса 

9:30      10:30       Управление на качеството – основни понятия. Принципи за управление на качеството

10:30    10:45       Кафе пауза

10:45    12:30       Преглед на ISO 9001:2008

12:30    13:30       Обедна почивка

13:30    15:00       Преглед на стандарт ISO 9001:2008

15:00    15:15       Кафе пауза

15:15    17:30       Преглед на стандарт ISO 9001:2008

                        

ВТОРИ ДЕН    

 
Начало   Край           Заглавие

9:00        9:30         Обратна връзка от втория ден 

9:30      10:30         Упражнения

10:30    10:45         Кафе пауза

10:45    12:30         Упражнения

12.30    13:30         Обедна почивка

13:30    14:45         Упражнения

14:45    15.00         Кафе пауза  

15:00    17:00         Изпит                                  

                               

Цена: 250 лв. (сумата не подлежи на облагане с ДДС)

Място на провеждане: София

Продължителност: два дни

ЗаявкаКУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ ПО ISO 9001:2008 - ОКТОМВРИ 2010

12.09.2010, 22:46

От 13 до 15 октомври 2010 г.

  ще се проведе курс за вътрешни одитори съгласно изискванията на ISO 9001:2008

     ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН

Начало   Край           Заглавие

9:00        9:30       Запознаване на участниците с целитe на курса 

9:30      10:30       Управление на качеството – основни понятия. Принципи за управление на качеството

10:30    10:45       Кафе пауза

10:45    12:30       Преглед на ISO 9001:2008

12:30    13:30       Обедна почивка

13:30    15:00       Преглед на стандарт ISO 9001:2008

15:00    15:15       Кафе пауза

15:15    17:30       Преглед на стандарт ISO 9001:2008

                        

ВТОРИ ДЕН    

Начало   Край           Заглавие

9:00        9:30        Обратна връзка от първия ден

9:30      10:30        Преглед на стандарта ISO 9001:2008

10:30    10:45        Кафе пауза

10:45    12:30        Преглед на стандарта ISO 9001:2008

12.30    13:30        Обедна почивка

13:30    14:00        Въведение в одита – основни принципи

14:00    14:30        Планиране на одит

14:30    15:30        Провеждане на одит, съгласно стандарт БДС EN ISO 19011:2004

15:30    15:45        Кафе пауза

15:45    16:30        Провеждане на одит, съгласно стандарт БДС EN ISO 19011:2004

16:30    17:30        Изисквания към одиторите на системи за управление на  качеството 

ТРЕТИ ДЕН

Начало   Край           Заглавие

9:00        9:30         Обратна връзка от втория ден 

9:30      10:30         Упражнения

10:30    10:45         Кафе пауза

10:45    12:30         Упражнения

12.30    13:30         Обедна почивка

13:30    14:45         Упражнения

14:45    15.00         Кафе пауза  

15:00    17:00         Изпит                                  

 

Цена: 320 лв. (сумата не подлежи на облагане с ДДС)

Място на провеждане: София

Продължителност: три дни

Заявка