Добре дошли!

Размер на текста Отметка Принтирай

Основният предмет на дейност "ЕМЕСТ" ООД  е консултантски услуги, одити и обучение по системи за управление.

Фирмата предлага:

  • Консултации при разработване на системи за управление съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 2200:2005,HACCP, ISO 27001:2017 и др. или на интегрирани системи съгласно изискванията на два или повече стандарта;
  • Обучение на служителите на клиентите за прилагане на изискванията на стандартите;
  • Консултации при възникнали въпроси относно внедрена система за управление;
  • Провеждане на вътрешни одити за целите на клиента;
  • Обучение на вътрешни одитори.